Інженерні вишукування – це комплекс робіт, спрямований на вибір найбільш сприятливих та доцільних проектних рішень при проектуванні та будівництві об’єктів будь-якої складності. Під інженерними вишукування зазвичай розуміють інженерно-геологічні (включаючи геофізичні та гідрогеологічні), геодезичні та екологічні вишукування.

Інженерна геологія досліджує будову і властивості геологічного середовища у взаємодії його з об’єктом будівництва, закономірності формування інженерно-геологічних умов ділянки і просторово-часових змін у зв’язку з інженерною діяльністю.

Коротко про методику виконання інженерно-геологічних вишукувань для будівництва 

Інженерно-геологічні вишукування складаються з наступних етапів:

  1. Отримання технічного завдання від замовника та головного інженера проекту з топографічним планом (зйомка) та генеральним планом забудови.
  2. Вибір кількості свердловин та їх глибини, методу буріння згідно ДБН. Складання кошторису.
  3. Виконання бурових робіт з відбором керну ґрунтів для подальших лабораторних досліджень.
  4. Лабораторні дослідження ґрунтів для визначення їх фізико-механічних властивостей.
  5. Камеральна обробка матеріалів польових робіт та лабораторних досліджень ґрунтів.

За результатами виконання вищевказаних робіт складається науково-технічний звіт про інженерно-геологічні вишукування згідно ДБН А.2.1-1-2014 «Інженерні вишукування для будівництва» з приведенням результатів лабораторних випробувань ґрунтів, зведеною інженерно-геологічною колонкою з нормативними та розрахунковими характеристиками ґрунтів, інженерно-геологічних розрізів та колонок,  рекомендаціями щодо вибору типу фундаментів та організації будівництва.

Всі об’єми робіт виконуються спеціалістами ТОВ «Турон-ІФ» власними силами з використанням власного обладнання без залучення субпідрядних організацій. Роботи виконуються на основі сертифікату відповідального виконавця окремих робіт (послуг) пов’язаних із створенням об’єктів архітектури в частині виконання інженерних вишукувань, виданого атестаційною архітектурно-будівельною комісією Мінрегіонбуду України.

Коротко про інженерно-геологічні вишукування

Інженерно-геологічні вишукування вирішують безліч завдань. Зокрема, за їх результатами відбувається остаточне технічне рішення щодо ефективності будівельного освоєння об’єкта. Якщо земельна ділянка досить велика, то інженерна геологія здатна виявити оптимальне розміщення об’єкта нерухомості з врахуванням інженерно-геологічних умов. І, природно, всі розрахункові схеми та конструкторські рішення по зведенню будівельних об’єктів повинні проводитися виключно за результатами вишукувань – даних про інженерно-геологічні та гідрогеологічні умови ділянки, фізико-механічних характеристик ґрунтів  та інших складових інженерної геології.
Інженерна геологія входить до складу інженерних вишукувань поряд з проведенням геодезичних робіт, а при необхідності – і екологічного моніторингу.

Процес збору інформації починається з вивчення технічного завдання, рекогностування та обстеження ділянки майбутнього будівництва.

Наступним етапом є вибір кількості, методики та глибини буріння розвідувальних і технічних свердловин згідно вимог ДБН А.2.1-1 «Інженерні вишукування для будівництва».

Польові роботи полягають у винесенні в натуру та власне бурінні намічених свердловин на відповідну глибину, польові дослідження ґрунтів, відбір проб ґрунтів та води, ведення геологічної документації.

Завершальним етапом геологічних вишукувань є складання звіту з приведенням даних лабораторних досліджень ґрунтів та води, визначенням фізико-механічних характеристик ґрунтів, складанням схем прив’язки  геологічних свердловин, побудовою геологічних розрізів, приведенням даних характеристик ґрунтів та води, складанням висновків та рекомендацій щодо вибору типу та основи фундаментів і зменшення впливу небезпечних фізико-геологічних процесів і явиш  на подальше будівництво та експлуатацію об’єкта.

При цьому інженерно геологічні вишукування проводяться як при проектуванні зведення нових об’єктів, так і при будівельному обстеженні і реконструкції будівель